O firmie

Firma Caltha działa na polskim rynku od ponad 15 lat.  W ramach naszej działalności realizujemy złożone projekty dla firm, instytucji państwowych i organizacji pozarządowych. Mamy doświadczenie w tworzeniu, wdrażaniu i rozwoju oprogramowania w różnych środowiskach i technologiach. Wspieramy naszych Klientów pomagając im zwiększać efektywność prowadzonych działań poprzez zastosowanie narzędzi informatycznych.


Koncentrujemy się na dwóch obszarach: marketing automation w działalności firm telekomunikacyjnych (9 lat) oraz narzędzia wspierające działalność organizacji pozarządowych (12 lat). Ponadto, wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie do uruchamiania innowacyjnych usług wykorzystujących Internet i technologie mobilne.

Poszukujemy nowych rozwiązań i technik, dzięki którym dostarczamy produkty najwyższej jakości, odpowiadające potrzebom naszych Klientów.

Wykorzystywane przez nas technologie i narzędzia:

Programowanie

 • Java SE/EE
 • PL/SQL
 • C, C++, C#
 • Scala
 • PHP
 • VB

Bazy danych

 • Oracle 9i/10/
 • PostgreSQL
 • MySQL
 • DB2
 • MSSQL

Serwery aplikacyjne

 • Wildfly
 • JBoss
 • IBM WebSphere
 • Oracle BEA Weblogic
 • Oracle BPEL
 • Oracle Portal

Narzędzia programistyczne

 • Eclipse
 • NetBeans
 • Oracle Designer
 • PL/SQL Developer
 • Maven
 • SVN
 • CVS
 • Git
 • JIRA

Narzędzia QA

 • JUnit
 • JMock
 • Sonar
 • DBUnit
 • Selenium
 • Bamboo 

GUI

 • JSF
 • AJAX4JSF
 • JBoss Seam
 • AJAX/JSON
 • jQuery
 • Twitter Bootstrap
 • Angular.js
 • HTML5
 • CSS3