Nasze doświadczenie

Poniżej znajdziesz opisane pokrótce niektóre projekty, które realizowaliśmy - w podziale na branże. Skupiamy się na tworzeniu oprogramowania na zamówienie, dostosowanego do potrzeb naszych Klientów, ale nieobca jest nam również praca polegająca na wsparciu i rozwoju gotowych produktów. W przypadku zainteresowania bardziej szczegółowymi informacjami na temat naszego portfolio projektowego, zapraszamy do kontaktu.


Branża telekomunikacyjna

 • Systemy wspomagania decyzji
  • Analiza funkcjonujących rozwiązań raportowych oraz systemów źródłowych (m.in. systemy bilingowe, CRM, SAP)
  • Projektowanie logicznego i fizycznego modelu hurtowni danych
  • Opracowanie reguł mapowania danych oraz implementacja zasilania hurtowni danych (ETL)
  • Przygotowanie modelu wymiarowego Business Objects
 • Systemy zarządzania kampaniami
  • Specyfikacja wymagań biznesowych
  • Projektowanie techniczne rozwiązania
  • Implementacja logiki biznesowej systemu
  • Integracja z systemami zewnętrznymi
 • Projekty w obszarze hurtowni danych
  • Kalkulacja przychodów i VAT – integracja i przetwarzanie danych z systemu bilingowego przed zasileniem systemu finansowego SAP
  • Narzędzia do wykrywania nadużyć oraz niskomarżowych Klientów i frakcji ruchu
  • Raporty zarządcze – wolumeny produktów, dynamika bazy usług, ruch w podziale na frakcje i grupy produktowe, koszty i przychody IC (wymiany ruchu między operatorami)
  • Agregaty do rozliczania premii i prowizji dla kanałów sprzedaży
  • Raporty operacyjne monitorujące proces aktywacji usług
 • Platformy analityczne w obszarze zarządzania wartością Klientów
  • Projektowanie modelu danych
  • Opracowanie logiki zasilania agregatów
  • Implementacja rozwiązania w środowisku hurtowni danych
  • Optymalizacja wydajnościowa platformy
 • Narzędzia zarządzania ofertą w kampaniach
  • Opracowanie katalogu ofertowego
  • Projektowanie i nadzór dewelopmentu silnika doboru ofert
  • Udział w projekcie aplikacji do prezentacji oferty
 • Narzędzia do prowadzenia badań satysfakcji klienta z wykorzystaniem ankiet telefonicznych i mailowych
  • Opracowanie szczegółowego projektu aplikacji na bazie otrzymanego dokumentu analizy funkcjonalnej
  • Implementacja aplikacji (logika biznesowa, interfejsy: panel administratora, panel konsultanta oraz publiczny panel klienta.
  • Integracja z systemami CRM (z wykorzystaniem szyny danych), globalnym systemem bezpieczeństwa oraz hurtownią danych stanowiącą źródło zleceń do kampanii.

Sektor pozarządowy (NGO)

 • Systemy zarządzania treścią
  • Projektowanie koncepcyjne i techniczne aplikacji
  • Budowa systemu w oparciu o istniejące komponenty open source
  • Konserwacja i inkrementalny rozwój systemu
  • Projektowanie i realizacja stron i aplikacji www na zbudowanej platformie
 • Internetowa baza organizacji pozarządowych i instytucji
  • Budowa nowej wersji największej w Polsce bazy stowarzyszeń, fundacji i organizacji PP
  • Migracja danych z MS SQL Server do aplikacji CRM
  • Rozbudowa bazy o nowe funkcjonalności, w tym edycję i moderację wprowadzanych danych
  • Implementacja warstwy prezentacji i wyszukiwania z elementami Web 2.0 na bazie systemu CMS Klienta
 • Generatory wniosków
  • Projektowanie i implementacja systemów pozwalających na przyjmowanie wniosków od osób indywidualnych i instytucji
  • Utrzymanie i wsparcie
 • Platformy do testów predyspozycyjnych
  • Budowa systemu testowania predyspozycji do wykonywania określonych zawodów na podstawie zaawansowanej analizy statystycznej
  • Implementacja wizualizacji i komponentów interaktywnych
 • Platformy sprzedaży dla podmiotów ekonomii społecznej
  • Budowa katalogu produktów i usług
  • Projektowanie architektury rozwiązania
  • Implementacja systemu
 • Narzędzia prezentacji danych badawczych
  • Budowa systemu śledzenia i analizy liberalizacji procesu wizowego dla krajów Partnerstwa Wschodniego
  • Przygotowanie aplikacji www służącej prezentacji danych

Administracja publiczna

 • Aplikacje do gromadzenia i zarządzania danymi GIS
  • Przygotowanie modelu danych aplikacji
  • Implementacja logiki biznesowej systemu
  • Realizacja komponentu rozproszonej synchronizacji (wymiana danych między jednostkami wojewódzkimi a instancjami powiatowymi)
  • Projektowanie i realizacja webowych interfejsów użytkownika (w tym złożonych komponentów GUI)
 • Automatyzacja procesów biznesowych
  • Implementacja modeli biznesowych BPMN z wykorzystaniem Oracle BPEL Process Manager
  • Implementacja komponentów logiki biznesowej w postaci Web Services na serwerze Oracle WebLogic
  • Opracowanie techniki efektywnego implementowania i testowania procesów BPEL oraz szkolenie zespołu programistów w jej stosowaniu

Branża usługowa

 • Systemy wspomagające obsługę zleceń
  • Identyfikacja oraz przebudowa procesów biznesowych firmy
  • Projektowanie architektury rozwiązania
  • Implementacja logiki biznesowej systemu
 • Portale społecznościowe
  • Budowa portalu informacyjnego z funkcjami społecznościowymi
  • Implementacja złożonych komponentów wizualnych, w tym aplikacji Fotoksiążka (interaktywne tworzenie albumów zdjęć)
  • Integracja z Facebook

Rozwój oprogramowania Open Source

 • CiviCRM – narzędzie do zarządzania relacjami z otoczeniem
  • Uruchomienie globalnego projektu mającego na celu budowę narzędzia CRM na użytek organizacji pozarządowych
  • Projektowanie architektury i funkcjonalności rozwiązania
  • Implementacja wybranych modułów systemu
  • Koordynacja międzynarodowego zespołu programistów (Indie, Nowa Zelandia, USA, Polska)
  • Indywidualne wdrożenia i wsparcie dla kilkudziesięciu organizacji w Polsce i na świecie
  • Rozwój społeczności użytkowników i developerów liczącej aktualnie kilka tysięcy osób
 • Codehaus/Picocontainer – biblioteka do tworzenia aplikacji Java (IoC)
 • Scalate – biblioteka do generacji tekstu i znaczników w języku Scala
 • Scale IDE – rozszerzenie do Eclipse IDE umożliwiające programowanie w języku Scala
 • Maven 3 – narzędzie automatyzujące budowę oprogramowania
 • M2e – integracja Maven z Eclipse IDE
 • ObjectLedge – autorska platforma do budowy aplikacji J2SE i J2EE
 • ObjectLedge Coral – biblioteka realizująca funkcję obiektowej bazy danych zintegrowanej z systemem bezpieczeństwa